ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

เกี่ยวกับเรา

       เราคือกลุ่มเครือข่ายผู้ให้บริการสินค้าด้านความปลอดภัยครบวงจร รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี บริษัท โปรซีเคียว จำกัด เป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ทั้งนี้เราเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ในการจัดจำหน่ายสินค้าไอที และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมานานกว่าสิบปี

       หลายปีที่ผ่านมานี้ ตลาดสินค้าความปลอดภัยมีการขยายตัวอย่างมาก เราจึงจัดตั้งโปรซีเคียว ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการทำตลาดสินค้าด้านความปลอดภัย โดยมี โปรซีเคียวช็อป ที่ได้รับการคัดเลือก และรับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการติดตั้งซึ่งมีรูปแบบร้าน สินค้า ราคาและงานบริการ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกจังหวัด จะมีโอกาสศึกษาข้อมูลสินค้าและได้ทดลองใช้สินค้าตัวอย่างก่อนการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนได้รับ การบริการอย่างดีเลิศคุ้มค่ากับการลงทุน

วิสัยทัศน์

      มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพของระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ เป็นอันดับแรก

พันธกิจ

  • คัดสรรสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยพร้อมระบบ ที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างครบวงจร
  • สร้างความไว้วางใจและมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ผ่านความรู้และความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
  • บริหารงานองค์กรและดำเนินธุรกิจความปลอดภัย อย่างวีรบุรุษในชีวิตจริง

Core Value

       คุณค่าหลัก ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะสามารถพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า และก้าวไปในจุดที่เหมาะสม ที่สำคัญสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในองค์กรล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกัน เป็นความนิยมร่วมกันที่สร้างรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สังคม ค่านิยมเหล่านั้น หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก็อาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรนั้นมี “ค่านิยมองค์กร” ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน คนในองค์กรแสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

       ในการบริหารองค์กร ค่านิยมองค์กรเป็นเรื่องที่เกือบทุกวงการให้ความสำคัญ รวมทั้งตระหนักที่จะให้มีการเสริมสร้างและกระตุ้นให้คนในองค์การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสม บริษัท "โปรซีเคียว" ก็เช่นเดียวกัน แม้เราจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เทียบเท่าบริษัทมหาชนในหลายๆ บริษัท แต่ถ้าเราร่วมกันพัฒนาบริษัทในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆกันแล้ว บริษัทของเราก็สามารถเติบโตทัดเทียมกับบริษัทมหาชนเหล่านั้นได้เช่นกัน

ProSecure Core Value “Customer”
Timeline 1998–2017

ในปี 1998 เริ่มต้นก่อตั้งกิจการในชื่อ ซายเนค เทคโนโลยี่ และได้จัดจำหน่ายสินค้าด้าน IT,OA,AV เป็นต้นมา

ในปี 2007 ได้เริ่มนำเข้าสินค้ากล้องวงจรปิดและจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิด โดยเริ่มต้นจัดจำหน่าย แบรนด์ AVTECH ,Panasonic เป็นต้นมา

ในปี 2010 ทางบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้ากล้องวงจรปิด OEM ภายใต้แบรนด์ "iNNEKT"

ในปี 2012 บริษัทได้เริ่มมีการขยายฐานลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้รองรับลูกค้าทั่วประเทศ

ในปี 2014 ทางบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร มีอุปกรณ์ความปลอดภัยรองรับหลากหลายรูปแบบ เช่น ถังดับเพลิง ,ไฟฉุกเฉิน ,สัญญาณกันขโมย ,ไม้กั้นเข้า-ออกรถ ,ตู้เซฟ ,กล้องวงจรปิด ฯลฯ เป็นต้น

ในปี 2017 บริษัทเริ่มขยายสาขาและตัวแทนจำหน่าย เพื่อพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสาขารองรับ 47 สาขาทั่วประเทศ