ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

โปรแกรมและคู่มือ

โปรแกรมและคู่มือ  >   คู่มือการใช้งาน   >   AVTECH (23)
01 การตั้งค่ากล้อง AVM500 เมื่อใช้ร่วมกับ IR Housing pdf
2015-11-24 15:28:59 ( 0.58 MB )
02 การต่อ Port Alarm Speed Dome และการต่อ Microphone ของเครื่องบันทึก DVR ppt
2015-07-07 12:13:54 ( 0.11 MB )
03 การติดตั้งการทำงานระบบ Network และการใช้งานขั้นสูง เวอร์ชั่น 0.21 pps
2015-07-07 12:13:08 ( 11.03 MB )
04 วิธี Hardware Reset เครื่องบันทึกภาพ DVR AVC715D/717D pdf
2015-07-07 12:09:49 ( 0.38 MB )
05 วิธี Hardware Reset เครื่องบันทึกภาพ DVR AVC796AD/798AD / AVD746D/748D pdf
2015-07-07 12:08:30 ( 0.51 MB )
06 วิธี Hardware Reset เครื่องบันทึกภาพ DVR AVC791AD / AVD744D / MDR751 pdf
2015-07-07 12:07:46 ( 0.55 MB )
07 วิธี Hardware Reset เครื่องบันทึกภาพ DVR MDR757/759 pdf
2015-07-07 12:06:37 ( 0.52 MB )
08 ตารางการคำนวณวันในการบันทึก (ล่าสุด) pdf
2015-07-07 12:05:58 ( 0.09 MB )
09 คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้นDA pdf
2015-07-07 12:04:45 ( 0.43 MB )
10 คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้น AVC761ASV pdf
2015-07-07 12:04:03 ( 0.63 MB )
11 คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้น 791, 796D, 798D pdf
2015-07-07 12:03:21 ( 1.40 MB )
12 คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น AVC755-757 pdf
2015-07-07 12:02:08 ( 1.34 MB )
13 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น AVC791A, AVC796A, AVC798A pdf
2015-07-07 12:00:46 ( 2.62 MB )
14 คู่มือการใช้งาน IVS pdf
2015-07-07 11:58:17 ( 32.71 MB )
15 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน video viewer pdf
2015-07-07 11:42:08 ( 2.81 MB )
16 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพ AVTECH เบื้องต้น v.29-05-13 pdf
2015-07-07 11:40:35 ( 3.21 MB )
17 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Speed Dome pdf
2015-07-07 11:38:58 ( 0.72 MB )
18 คู่มือการตั้งค่าผ่าน Eagleeye ผ่าน Iphone pdf
2015-07-07 11:38:17 ( 1.04 MB )
19 คู่มือการตั้งค่าผ่าน Eagleeye ผ่าน Ipad pdf
2015-07-07 11:36:54 ( 0.64 MB )
20 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น AVH306 pdf
2015-07-07 11:34:55 ( 1.47 MB )
21 คู่มือการต่อ PUSH VDO pdf
2015-07-07 11:33:26 ( 0.07 MB )
22 คู่มือ AVH304, AVH308 และ AVH516 v.24-09-13 pdf
2015-07-07 11:31:50 ( 3.13 MB )
23 วิธีการสมัคร Account ใน iTune สำหรับลง Application Eagle-eye pps
2015-07-07 11:28:44 ( 3.20 MB )