ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

โปรแกรมและคู่มือ

โปรแกรมและคู่มือ  >   คู่มือการใช้งาน   >   INNEKT (37)
01 คู่มือการการใช้ DDNS (Forword Port router) pdf
2020-04-04 11:30:00 ( 1.4 MB )
02 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTN416,ZTN432 pdf
2019-04-04 15:29:10 ( 8.42 MB )
03 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTD508A,ZTD516A pdf
2019-04-04 11:13:10 ( 7 MB )
04 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTD208A,ZTD216A pdf
2019-03-14 09:13:10 ( 1.35 MB )
05 คู่มือการใช้ software innekt IMS pdf
2018-10-05 09:14:40 ( 1.2 MB )
06 คู่มือการใช้งาน innekt ZDN416 pdf
2018-05-21 10:07:40 ( 14.7 MB )
07 คู่มือการใช้งาน innekt ZDN208P ,ZDN216P pdf
2018-05-21 10:07:40 ( 2.7 MB )
08 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V4K pdf
2018-03-12 09:51:15 ( 12 MB )
09 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V2 pdf
2018-03-12 09:50:15 ( 2 MB )
10 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V1 pdf
2018-03-12 09:48:15 ( 653 KB )
11 คู่มือการใช้งานกล้อง iNNEKT Wifi Robot pdf
2018-03-12 09:44:15 ( 374 KB )
12 คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดInnektPlus Seriesรุ่น ZDD404A , ZDD408A , ZDD416A pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 1.6 MB )
13 คู่มือการตั้งค่า LINE บนเครื่องบันทึก iNNEKT Plus pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 246 KB )
14 คู่มือการลงทะเบียน E-mail ใน LINE ของ iNNEKT Plus pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 614 KB )
15 วิธีการใช้งาน P2P บนเว็บเบราเซอร์สาหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด MHD pdf
2017-02-02 00:00:00 ( 568 KB )
16 คู่มือการใช้งาน Application iZee Home pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 1.17 MB )
17 คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Innekt MHD pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 2.51 MB )
18 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์ UTC Controller pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 252 KB )
19 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZKN2XX pdf
2016-02-18 16:05:09 ( 2.36 MB )
20 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZKN416 pdf
2016-02-18 16:05:09 ( 2.49 MB )
21 Send email ZKDXXX zip
2016-01-25 11:40:34 ( 0.1 MB )
22 คู่มือการใช้งาน IZee2 pdf
2015-11-10 15:48:29 ( 1.36 MB )
23 ZKD1XX ZKD2XX ต่อกล้องภาพไม่ขึ้น pdf
2015-10-12 10:27:09 ( 0.19 MB )
24 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Speed Dome INNEKT TVI pdf
2015-09-15 14:59:10 ( 1.26 MB )
25 วิธีแก้ปัญหาภาพไม่ขึ้น iNNEKT TVI pdf
2015-03-12 13:43:44 ( 3.19 MB )
26 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นเครื่องบันทึกรุ่น ZPN501A, 504A, 508A, 516A pdf
2015-01-06 09:26:08 ( 4.38 MB )
27 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น รุ่น ZKD404A, ZKD408A, ZKD416A, ZKD604A, ZKD608A, ZKD616A pdf
2014-12-23 09:31:04 ( 2.84 MB )
28 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Speed Dome Camera รุ่น ZAS723 V.25-08-2014 pdf
2014-08-25 10:08:32 ( 1.12 MB )
29 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZPD104B ,108B ,116B ,204A ,304C ,308C ,316C V.07-05-2014 pdf
2014-05-07 10:08:32 ( 3.14 MB )
30 วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Task บนโปรแกรม iNNEKT pdf
2013-10-10 10:08:32 ( 0.67 MB )
31 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZPD304A, 308A,316A V.12-07-2013 pdf
2013-07-12 10:08:32 ( 2.65 MB )
32 คู่มือวิธีการติดตั้ง ActiveX ของ iNNEKT pps
2012-10-11 10:08:32 ( 1.88 MB )
33 คู่มือการปรับตั้ง OSD Menu Sony Effio (ฉบับย่อ) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 0.17 MB )
34 คู่มือการปรับตั้ง OSD-Menu ของกล้อง Effio-E (ฉบับเต็ม) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 1.28 MB )
35 คู่มือการปรับตั้ง OSD-Menu ของกล้อง Effio-P (ฉบับเต็ม) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 0.96 MB )
36 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น iNNEKT รุ่น ZLD104A, ZLD5xx pdf
2011-04-01 10:08:32 ( 0.71 MB )
37 คู่มือการใช้งาน iNNEKT pdf
2010-07-10 10:08:32 ( 5.16 MB )