ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

โปรแกรมและคู่มือ

โปรแกรมและคู่มือ  >   Software   >   INNEKT (16)
01 SDK_20181106 ZTxxxx Series Winx64(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 75 MB )
02 SDK_20181106 ZTxxxx Series WINx86(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 81 MB )
03 SDK_20181106 ZTxxxx Series Linux32(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 11 MB )
04 SDK_20181106 ZTxxxx Series Linux64(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 11 MB )
05 โปรแกรม NVMS สำหรับเครื่องบันทึก ZTD,ZTN zip
2019-03-01 10:52:44 ( 141 MB )
06 โปรแกรมเล่นภาพย้อนหลังสำหรับเครื่อบันทึก ZDD,ZDN zip
2018-02-13 10:46:44 ( 608 kB )
07 โปรแกรม iNNEKT IMS สำหรับเครื่องบันทึก ZDD,ZDN rar
2017-05-30 08:46:44 ( 61.4 MB )
08 โปรแกรม iNNEKT Client สำหรับเครื่องบันทึก ZKD,ZKN rar
2016-12-16 00:00:00 ( 155 MB )
09 Plug-in สำหรับดู P2P ผ่านโปรแกรม iNNEKT DVR rar
2016-12-08 00:00:00 ( 1 KB )
10 โปรแกรมสำหรับค้นหา IP กล้องและเครื่องบันทึก ZK Series rar
2016-10-26 00:00:00 ( 24.6 MB )
11 โปรแกรมคำนวนการใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องบันทึก ZKD,ZKN rar
2014-12-12 13:53:05 ( 0.04 MB )
12 โปรแกรม iNNEKT DVR สำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2014-03-24 10:08:32 ( 38.59 MB )
13 โปรแกรมคำนวณการใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2013-02-04 10:08:32 ( 0.02 MB )
14 โปรแกรมเล่นภาพย้อนหลังสำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2012-12-14 10:08:32 ( 0.82 MB )
15 โปรแกรมสำหรับ Reset Password เครื่องบันทึก ZPD rar
2012-10-31 10:08:32 ( 0.01 MB )
16 Plug-in สำหรับดูผ่าน IE ของเครื่องบันทึก ZPD rar
2012-10-11 10:08:32 ( 3.26 MB )