ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ASC-EM02

15 ฿

EM thin card (PVC) / Frequency 125KHz , Distance 5 - 15cm , ขนาด 8.6 5.4 0.18 cm
พร้อมจำหน่าย ANSON Others ดาวน์โหลด สเปค