ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

CHUANGO

หมวดสินค้า Normal

ABE-200

Dual-beam IR sonsers 200M

ABT-100

Dual-beam IR sonsers 100M

ABT-80

Dual-beam IR sonsers 80M

CG-A9

PSTN/Keypad Alarm System

CG-B11

Dual-Network Alarm System

CG-G5

Strobe Light Alarm System

CG-WS105

Wireless Strobe Siren CG-WS105

DWC-102

Door/Window Contact (Two-Way)

MC-3F

Iron Door/Window Contact

PIR-700

Ceiling-Mounted PIR Motion Detector

RC-80

Remote Control (2PC/box) (*ขายเป็นคู่)

YK1K-527

Long Distance Remote Control