ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

YDR343

12,500 ฿

** ยังไม่รวม VAT **

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก

พร้อมจำหน่าย YALE DDL Normal ดาวน์โหลด สเปค