ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

CKIDC01

15 ฿

EM thin card (PVC) / Frequency 125KHz

พร้อมจำหน่าย ZKTeco Normal ดาวน์โหลด สเปค