ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

MI-FHSE-S2-IV

-กรุณาสอบถาม-

Thermal Sensors Detector,Class A1S: 58°C fixed temperature,Operating Voltage Range 15 to 32Vdc,61 x 102 mm (H x D)

พร้อมจำหน่าย Honeywell MORLEY Gate Barrier ดาวน์โหลด สเปค