ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ZKTeco Hotel Lock

สินค้าหมวด ZKTeco Hotel Lock Gate Barrier

รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด Spec ราคา(บาท)
LH4000

• With advanced 13.56mhz MIFARE-1 card technology
• American standard mortise with 5 latches
• Zinc Alloy housing with bright chrome finish (only outdoor unit)
• With professional hotel lock management software - single click install
• Audit trail records the latest 224 lock transactions
• With warning beeps in low battery power
• Backset is 70 mm


8,800
LH5000

• With advanced 13.56mhz MIFARE-1 card technology
• American standard mortise with 5 latches
• Zinc Alloy housing with bright chrome finish (only outdoor unit)
• With professional hotel lock management software - single click install
• Audit trail records the latest 224 lock transactions
• With warning beeps in low battery power
• Backset is 70 mm


8,200
LH2600

• With advanced 13.56mhz Mifare-1 card technology
• American standard mortise with 5 latches
• Stainless steel housing with the color of golden and silver
• With professional hotel lock management software - single click install
• Audit trail records the latest 224 lock transactions
• With warning beeps in low battery power
• Backset is 70 mm


5,850

สินค้าหมวด ZKTeco Hotel Lock Accessories

รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด Spec ราคา(บาท)
A250300002

EnCoder


1,800
A240800032

Energy Saving Switch


1,200
CKMFC01

Mifare-card (Thin card)


35