ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ZBG6306

39,590 ฿

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom

พร้อมจำหน่าย INNEKT Gate Barrier Gate Barrier ดาวน์โหลด สเปค