ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

9043P1

-กรุณาสอบถาม-

** ยังไม่รวม VAT **
9043P1 หน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง และไอระเหยสารตัวทำละลาย (กลิ่นเจือจาง เช่น ควันท่อไอเสีย, ควันไฟ, สี, ยาฆ่าแมลง) สายคล้องหู
พร้อมจำหน่าย 3M Security ดาวน์โหลด สเปค