ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ติดต่อสำนักงานใหญ่

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

238/14 Soi Ratchadapisek 18, Ratchadapisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310

หมายเลขโทรศัพท์

Tel : 02-274-1389

Mobile : 083-099-2400 (ฝ่ายขายกรุงเทพ)

Mobile : 086-330-7062 (ฝ่ายขายต่างจังหวัด)

Fax : 02-274-1388

อีเมลล์

สำหรับลูกค้าในกรุงเทพ : cs.bkk1@prosecure.co.th, cs.bkk2@prosecure.co.th

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

ภาดเหนือ: cs.n@prosecure.co.th

ภาคกลาง: cs.c@prosecure.co.th

ภาคอีสาน: cs.e@prosecure.co.th

ภาคใต้: cs.s@prosecure.co.th